Іскра (Словенія)

         Компания "Iskra", (ранее Iskra d.d.) корпорации Iskra Sistemi является мировым поставщиком промышленных решений и электротехнических  изделий. Крупнейшая национальная компания Словении которая обеспечивает автоматизацию те

Компанія "Iskra", (раніше Iskra d.d.) корпорації Iskra Sistemi є світовим постачальником промислових рішень та електротехнічних виробів. Найбільша національна компанія Словенії, яка забезпечує автоматизацію технологічних процесів, телекомунікації та систем безпеки при вирішенні завдань розподілу електроенергії, її транспортування та організації інформаційних мереж на базі силових ліній електропередач, а також програмних рішень у галузі енергетичного сектору та логістики.

Місія компанії "Iskra" – це задоволення потреб світового ринку та кожного клієнта окремо шляхом розробки продукції, надання послуг та консультацій, а також інноваційних системних рішень з гарантією їх ефективності, турботою про навколишнє середовище та комфортним моніторингом та управлінням у сфері енергетики, телекомунікацій інформаційних технологій, бізнес-рішень та безпеки.

Серед маси рішень у галузі телекомунікацій заслужене місце займають волоконно-оптичні системи передачі серії SparkLight та радіорелейні системи передачі серії SparkWave. На особливу увагу в енергетичному секторі заслуговує цифрове обладнання високочастотного зв'язку (ВЧ), релейного захисту (РЗ) та протиаварійної автоматики (ПА) серії SparkEnergy, яке прийшло на зміну обладнанню сімейства PLC2000R (ET8, NF8, TG8, DZ8, DPA8), випускаємо з 2000 до 2013 року.

Продукція компанії є у ​​більш ніж 80 країнах на всіх континентах. З більш ніж 65-річним досвідом роботи з найбільш вимогливими промисловими проектами, "Iskra" сьогодні включає унікальне поєднання всеосяжних інженерних знань, інноваційних сучасних технологій та видатного ділового досвіду. Виробництво компанії атестовано за стандартом ISO 9001.

хнологических процессов, телекоммуникации и систем безопасности при решении задач распределения электроэнергии, её транспортировки и организации информационных сетей на базе силовых линий электропередач,  а также  программных решений в области энергетического сектора и логистики.

         Миссия компании "Iskra" – это  удовлетворение потребностей мирового рынка и каждого клиента в отдельности путем разработки продукции, предоставлении услуг и консультаций, а также  инновационных системных решений с гарантией их эффективности, заботой об окружающей среде и комфортным мониторингом и управлением  в сфере энергетики, телекоммуникаций, информационных технологий, бизнес-решений и безопасности.

         Среди массы решений в области телекоммуникаций заслуженное место занимают волоконно-оптические системы передачи серии SparkLight и радиорелейные системы передачи серии SparkWave. Особого внимания в энергетическом секторе заслуживает цифровое оборудование высокочастотной связи (ВЧ), релейной защиты (РЗ) и противоаварийной автоматики (ПА) серии SparkEnergy, которое пришло на смену оборудованию семейства PLC2000R (ET8, NF8, TG8, DZ8, DPA8), выпускаемого в период с 2000 по 2013 года.

         Продукция компании присутствует в более чем 80 странах на всех континентах. С более чем 65 летним опытом работы с наиболее требовательными промышленными проектами, "Iskra" сегодня включает уникальное сочетание всеобъемлющих инженерных знаний, инновационных современных технологий и выдающегося делового опыта. Производство компании аттестовано по стандарту ISO 9001.