Конденсатори спеціальні високовольтні та імпульсні, фільтри силові вищих гармонік

 
 Конденсаторы специальные высоковольтные и импульсные, фильтры силовые высших гармоник

       

У лініях електропередачі (ЛЕП) змінного струму широко використовуються конденсаторні батареї, які включаються паралельно (шунтові), або послідовно в розсічку ЛЕП (серієсні) і служать для підвищення потужності, що передається по ЛЕП і підвищення стійкості роботи енергосистеми. Для комплектування батарей випускаються спеціальні конденсатори та блоки конденсаторів.

При передачі електроенергії по ЛЕП постійного струму велику питому вагу в їх обладнанні (близько 30% вартості всієї ЛЕП) займають конденсатори, які використовуються як демпфуючі та вирівнюючі елементи в перетворювальних пристроях, а також для комплектації фільтрових і шунтових батарей як на приймальному, так і на передавальному кінцях лінії.

В останні роки широко застосовуються силові напівпровідникові (тиристорні) перетворювальні пристрої для керування електроприводом, що замінюють контактно-реостатне керування. Одним із важливих елементів цих пристроїв є конденсатори, призначені для компенсації реактивної потужності, фільтрації вищих гармонік та демпфування коливань.

Конденсатори спеціальні високовольтні та імпульсні використовуються для комплектації силових фільтрів вищих гармонік, у тому числі працюючих у складі статичних компенсаторів реактивної потужності (СКРМ), блоків конденсаторів та конденсаторних установок

Конденсатори спеціальні високовольтні та імпульсні

       

У позначенні конденсаторів перша цифра після типу – номінальна напруга в кіловольтах;
друга - номінальна потужність у кварах.
Допустимі перевищення: за напругою - 110%, за струмом - 130%.

Конденсатори КЕПФ(М) напруги 3,65; 4,4; 6,3; 6,6; 7,3 кВ потужністю 100, 150 і 200 кВар виготовляються без вбудованих всередину запобіжників.
Конденсатори КЕПФ(М) на напругу 6,3; 6,6; 7,3; 11,55 кВ потужністю від 225 до 860 кВар виготовляються із запобіжниками або без запобіжників.
Конденсатори просочені екологічно безпечною діелектричною рідиною та забезпечені розрядними резисторами.

Призначення

* для роботи в батареях індукційних печей та інших електротермічних установок змінного струму частоти 50 Гц;
** для підвищення коефіцієнта потужності для шунтових та фільтрових батарей ліній електропередачі постійного струму;
*** для підвищення коефіцієнта потужності електроустановок змінного струму частоти 50 Гц та для використання у вибухозахищеному електрообладнанні систем підземного електропостачання шахт та копалень;
**** для роботи в установках поздовжньої компенсації реактивного опору ЛЕП;
***** для роботи у формуючих лініях імпульсних пристроїв та інших імпульсних установок;
****** для роботи в ланцюгах допоміжних машин електровозів змінного струму.

     

1) – Імпульсні конденсатори - використовуються в установках для високовольтних імпульсних випробувань силових трансформаторів, апаратів, кабелів і зовнішньої ізоляції ліній електропередачі (генератори імпульсних напруг, генератори комутаційних перенапруг, генератори імпульсних струмів), і призначені для роботи.

2) – Конденсатори постійного струму – використовуються для зменшення гармонійних струмів, що проходять через лінії постійного струму, для роботи в терристорних імпульсних перетворювачах постійного струму, для роботи в контурах високочастотних фільтрів тягових підстанцій.

Силові фільтри вищих гармонік, що являють собою послідовні резонансні контури "ємність-індуктивність", що підключаються до шин 6-10 кВ дозволяють зменшити спотворення, що вносяться в криву напруги живлення вентильними перетворювачами. При цьому конденсатори фільтрів є джерелами реактивної потужності частоті 50 Гц, що має важливе значення з урахуванням низького коефіцієнта потужності вентильних перетворювачів.

Силові фільтри вищих гармонік призначені для зниження спотворень кривої напруги живлення і струму частотою 50 Гц, а також для компенсації реактивної потужності мережі.

Силові фільтри вищих гармонік

         

* Узгоджується при постачанні.

У позначенні фільтра: перше число – номер гармоніки;
друге число – номінальна напруга в кіловольтах;
третє - номінальна потужність у кВарах.

Силові фільтри комплектуються конденсаторами типу КЕПФ. Фільтри мають ступінь захисту IP21 - для осередків введення та захисту, IP00 - для інших частин фільтра (огорожа здійснюється замовником за місцем).